Köp Mysimba

Mysimba

Medicinsk service

Vad är Mysimba?

Mysimba är ett läkemedel för korrigering av ätbeteende vid förekomst av övervikt och fetma. Det förskrivs till patienter över 18 år när

 1. BMI (kroppsmasseindex) 30 eller mer;
 2. BMI 27 eller mer och i närvaro av samtidiga sjukdomar – arteriell hypertoni, diabetes mellitus, högt kolesterol.

Läkemedlet är tillgängligt i form av tabletter 8 mg/90 mg med långvarig verkan. De är runda till formen och blå till färgen. På ena sidan ska det finnas präglat NB-890.

FASS

Mer information om registreringen av Mysimba i Sverige och kontaktuppgifter till innehavaren av registreringsbeviset finns på FASS webbplats.

Hur bantningstabletterna fungerar

Läkemedlet innehåller två aktiva ingredienser: naltrexonhydroklorid och bupropionhydroklorid. De påverkar de områden i hjärnan som är ansvariga för mättnadskänslan under måltider. När tabletterna tas regelbundet minskar aptiten, vilket minskar antalet dagliga kalorier som konsumeras. Dessutom ökar den mängd energi som kroppen normalt förbrukar.

Är Mysimba farligt?

Läkemedlet är godkänt av EMA och rekommenderas för användning i EU. Enligt resultaten av studier observeras biverkningar sällan och de flesta av dem är milda. Långvariga biverkningar har inte rapporterats.

Det rekommenderas att du slutar ta tabletterna om det finns några obehagliga symtom som kan vara en följd av behandlingen: ökat blodtryck, kramper, allergiska reaktioner etc.

Effektivitet

Mysimba är avsedd att användas som en del av en komplex terapi av fetma. Enligt studier hjälper det till att förlora 5% av vikten eller mer [1]. För detta ändamål bör det kombineras med en terapeutisk diet och öka nivån av fysisk aktivitet – till exempel med en uppsättning specialövningar. Om du bara tar piller men fortsätter med samma livsstil blir resultaten mindre imponerande.

Resultat

Övervakning av behandlingens effektivitet bör utföras efter 16 veckors intag av läkemedlet. Om patienten vid denna tidpunkt har tappat mindre än 5% av den ursprungliga kroppsvikten är läkemedlet inte lämpligt för honom.

Pris

Mysimba tabletter har ett måttligt pris, vilket passar alla patienter. Även med hänsyn till det faktum att du inte kan få en återbetalning, är behandling med denna medicin ekonomiskt motiverad. Terapin undviker allvarliga konsekvenser som kan kräva mer omfattande behandling, inklusive kirurgi. Om du vill spendera mindre, diskutera möjligheten till ersättning med din läkare. I vissa allvarliga former av fetma kan det vara ett alternativ att få ersättning.

Köp i Sverige

Vi rekommenderar att du funderar på möjligheten att köpa Mysimba online. Detta är en modern metod för att ta emot medicinska tjänster som ersätter offline-tjänster. För att köpa måste du besöka webbplatsen för den medicinska plattformen, som erbjuder ett brett utbud av mediciner för viktminskning (och inte bara). Det speciella med denna medicinska plattform är att du på ett ställe inte bara får möjlighet att beställa ett läkemedel med leverans utan också en läkarkonsultation.

Mysimba utan recept

Du kan inte köpa Mysimba utan recept på grund av att de aktiva ingredienserna i dessa tabletter har mycket allvarliga effekter på kroppen, vilket kräver noggrann analys av förekomsten av indikationer och kontraindikationer. Att få ett recept kan kräva lite ansträngning från din sida. Det är osannolikt att du kommer till läkaren vid en lämplig tidpunkt för dig. Därför kan patienter som ännu inte har recept få hjälp av en onlineplattform.

Checkout innebär att du fyller i ett frågeformulär, som utgör informationsbasen för läkaren för en uppföljande konsultation. Läkaren granskar frågeformuläret och bedömer behovet av att förskriva läkemedlet. Han upprättar ett recept online och vidarebefordrar det till apoteket för att skicka den nödvändiga medicinen till patienten.

Till skillnad från en vanlig konsultation väljer du själv när det passar dig att göra beställningen. Från det första klicket till ankomsten av paketet med läkemedlet till din adress tar det från 24 till 48 timmar.

Köp i Tyskland

Om du vill ha det bästa priset hittar du det på den danska versionen av den medicinska plattformen online. Om du besöker den tyska versionen av webbplatsen kommer du att se priser som är relevanta för Tyskland. Du kan bara använda den här versionen av webbplatsen när du befinner dig i Tyskland.

Onlineplattformens geografi är inte begränsad till Sverige och Tyskland. I nästan alla EU-länder kommer du att kunna få distansrådgivning, ett recept och snabb leverans av ditt läkemedel. Detta är goda nyheter för dem som ofta befinner sig utanför Sverige men behöver läkemedel.

Hur man tar läkemedlet 

Läkemedlet tas oralt, dricker en liten mängd vatten, helst med måltider. Tabletter med långvarig verkan, så de måste sväljas hela, utan att bita eller krossa: annars kommer absorptionshastigheten för de aktiva komponenterna att störas. 

Om du missar att ta läkemedlet, ta inte en dubbel dos. Vänta till nästa mottagningstillfälle och drick samma antal tabletter som vanligt.

Dosering

Doseringen av Mysimba ökas gradvis. Behandlingsförloppet börjar med en tablett:

 • 1:a veckan – en tablett på morgonen;
 • 2:a veckan – en tablett på morgonen, en tablett på kvällen;
 • 3:e veckan – två tabletter på morgonen, en på kvällen;
 • 4:e veckan – två tabletter på morgonen, två på kvällen.

Underhållsdosen är 4 tabletter per dag: två på morgonen och två på kvällen.

Doseringen justeras för patienter med nedsatt njurfunktion. Vid allvarlig njurskada är läkemedlet inte föreskrivet. Om graden av dysfunktion är mild eller måttlig är underhållsdosen 2 tabletter per dag: en på morgonen och en på kvällen.

Dosjustering är också nödvändig vid leverinsufficiens. Vid allvarliga och måttliga grader av skada är läkemedlet inte ordinerat, milt – begränsa dosen till två tabletter om dagen. 

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Läkemedlet är inte ordinerat med överkänslighet mot någon av komponenterna. Tabletterna innehåller laktos: om du har laktosintolerans är Mysimba inte lämpligt för dig. Du bör inte heller ta detta läkemedel om du redan har bupropion eller naltrexon, monooxidashämmare i din behandling.

Mysimba ordineras inte för:

 • CNS-tumörer;
 • hypertoni som är dåligt kontrollerad;
 • svår leverfunktionsnedsättning och terminal njursvikt;
 • Krampanfall eller tendens till krampanfall;
 • bipolär sjukdom, bulimi, anorexia nervosa;
 • beroende av opioider eller opioidagonister, i akut abstinenstillstånd.

Läkemedlet förskrivs inte till patienter under 18 år, förskrivs med försiktighet till patienter som är 65 år eller äldre och rekommenderas inte till personer över 75 år. 

Alkohol

Du bör inte konsumera alkohol under hela den tid du tar Mysimba. Detta kan öka svårighetsgraden av biverkningarna. Dessutom har alkohol en negativ effekt på lever- och njurfunktionen, och när man är berusad är det svårare att kontrollera vad man äter och hur mycket man äter.

Graviditet

Det finns ingen information om läkemedlets reproduktionstoxicitet: sådana studier har inte genomförts. Eftersom de potentiella riskerna är okända bör du inte ta Mysimba under graviditeten. Informera din läkare om du väntar barn eller planerar att bli gravid.

De aktiva substanserna i läkemedlet kan utsöndras med bröstmjölk. Du ska inte ta läkemedlet om du ammar.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna inkluderar:

 • huvudvärk;
 • illamående;
 • kräkningar;
 • förstoppning.

Dessa biverkningar uppträder hos en av tio patienter eller oftare.

För att minska svårighetsgraden av biverkningar från matsmältningssystemet är det värt att justera din kost. Försök att äta mindre fet, stekt och tung mat. Se över hur mycket vatten du dricker under dagen.

Vanliga (1 fall per 100 patienter och oftare) biverkningar inkluderar sömnlöshet, ökad ångest, sömnighet, yrsel, kramper. Patienten kan uppleva buksmärta, muntorrhet, hudklåda, irritabilitet. 

Sällan observeras störningar i immunsystemet, takykardi, minskad styrka.

Att ta Mysimba åtföljs mycket sällan av allvarliga biverkningar. Kontakta din läkare omedelbart om du börjar oroa dig för kramper, depression eller självmordstankar [2], utslag eller blåsor på kroppen, instabilt blodtryck, hallucinationer.

Erfarenheter

Positiva och negativa omdömen

Patienter som har tagit Mysimba noterar en signifikant minskning av aptiten. Effekten är märkbar på bara några veckor efter att du börjat ta den. Förutom aptitlöshet i allmänhet minskar begäret efter ohälsosamma livsmedel, dvs. godis och snabbmat.

Recensioner nämner sällan allvarliga biverkningar. Bland de viktigaste klagomålen är illamående, sömnlöshet och huvudvärk. Hos vissa patienter försvann de över tiden, i andra – tvärtom, de dök upp först efter flera månaders behandling.

Flashback recensioner

De flesta omnämnanden av Mysimba på Flashback är ett år gamla eller mer. De är förknippade med det faktum att läkemedlet inte såldes på Sveriges territorium under lång tid. Det är nu tillgängligt på recept.

Intressanta fakta

Naltrexon utvecklades som en behandling för opioidberoende. Bupropion är en del av läkemedlet Zyban: det tas för att sluta röka.

Saxenda är ett läkemedel för att bekämpa övervikt och fetma, det kommer i form av en injektionsvätska, lösning. Det hjälper till att förlora cirka 5-10% av kroppsvikten. Många föredrar dock Mysimba på grund av frisättningsformen.

Viktminskningshastigheten när man tar tabletterna är mycket olika. Vissa patienter hävdar att de kunde gå ner några kilo under de första veckorna, medan andra kom till märkbara resultat efter sex månader eller mer.

Läkemedlet är inte beroendeframkallande: det kan stoppas när som helst [3]. Det är tillrådligt att ha regelbundna kontroller med din läkare för att bedöma lämpligheten av fortsatt behandling. I allmänhet finns det inga tvingande skäl att sluta ta tabletterna.

Källor:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098870/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7111229/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10498912/
Metformin

Metformin

Terbinafin

Terbinafin

Tadalafil

Tadalafil

Cialis

Cialis

Wegovy

Wegovy

Ozempic

Ozempic

Mounjaro

Mounjaro

Saxenda

Saxenda